Par mums

2017. gada 21.septembrī nodibināta Rīgas Biznesa kameru (Kamera).

Kameras uzdevumi ir:

1. Apvienot uzņēmumus, kļūstot par nozīmīgāko partneri uzņēmējiem Latvijā;

2. Lobijs un uzņēmējdarbības progresam atbilstošas likumdošanas izveide;

3. Atbalsts eksportā (tirdzniecības misijas ar līdzfinansējumu, izstādes utt, ārvalstu partneru atrašana utt);

4. Izglītojoši semināri biedru konkurētspējas celšanai un tīklošanai;

5. Šķīrējtiesas pakalpojumi;

6. ES līdzfinanējuma atbalsts biznesa projektu īstenošanai.

Pakalpojumi

Par Rīgas Biznesa kameras biedru iespējams kļūt tās Valdes apstiprinātiem uzņēmējiem, kuri praksē gatavi apliecināt esošo biedru vērtību saderību ar savējām.
Rīgas Biznesa kamerā augstu vērtē labas prakses biznesa ētikas principu ievērošanu, iniciatīvu sadarbības veicināšanai ar pārējiem, un gatavību uzlabot Latvijas ekonomiku ar savu enerģiju, entuziasmu un pozitīvo attieksmi.

Pakalpojumi

Par Rīgas Biznesa kameras biedru iespējams kļūt tās Valdes apstiprinātiem uzņēmējiem, kuri praksē gatavi apliecināt esošo biedru vērtību saderību ar savējām.
Rīgas Biznesa kamerā augstu vērtē labas prakses biznesa ētikas principu ievērošanu, iniciatīvu sadarbības veicināšanai ar pārējiem, un gatavību uzlabot Latvijas ekonomiku ar savu enerģiju, entuziasmu un pozitīvo attieksmi.

Iesniegt pieteikumu