Starptautiskā tirdzniecība

Rīgas Biznesa kameras biedri iegūst vienkāršotu piekļuvi vairāk kā 46 Pasaules valstu tirgiem, izmantojot Kameras biedru pārstāvju tīklu, kompetenci un pieredzi.