Par mums

2017. gada 21.septembrī nodibināta Rīgas Biznesa kamera (Kamera).

Kameras uzdevumi ir:

1. Apvienot uzņēmumus, kļūstot par nozīmīgāko partneri uzņēmējiem Latvijā;

2. Lobijs un uzņēmējdarbības progresam atbilstošas likumdošanas izveide;

3. Atbalsts eksportā (tirdzniecības misijas ar līdzfinansējumu, izstādes utt, ārvalstu partneru atrašana utt);

4. Izglītojoši semināri biedru konkurētspējas celšanai un tīklošanai;

5. Šķīrējtiesas pakalpojumi;

6. ES līdzfinanējuma atbalsts biznesa projektu īstenošanai.

 

Kamera pilda katru no augstākminētajiem funkcijām tās biedru interesēs.

 

Rīgas Biznesa kameras biedri ir savstarpēji tiešā veidā nekonkurējoši uzņēmēji valdes līmenī un/vai augstāk.

Pastāv vienreizēja iestāšanās maksa 2500 EUR uzņēmumiem ar apgrozījumu virs 1 Mio gadā, un 1000 EUR uzņēmumiem ar zemāku apgrozījumu.

Biedra nauda ir 15 EUR/mēnesī, kā arī katrs biedrs finansiāli dalās ar panākumiem, kas individuāli radušies caur Rīgas Biznesa kameras platformu.