Par mums

2017. gada 21.septembrī nodibināta Rīgas Biznesa kamera (Kamera).

Kameras uzdevumi ir:

1. Apvienot uzņēmumus, kļūstot par nozīmīgāko partneri uzņēmējiem Latvijā;

2. Lobijs un uzņēmējdarbības progresam atbilstošas likumdošanas izveide;

3. Atbalsts eksportā (tirdzniecības misijas ar līdzfinansējumu, izstādes utt, ārvalstu partneru atrašana utt);

4. Izglītojoši semināri biedru konkurētspējas celšanai un tīklošanai;

5. Šķīrējtiesas pakalpojumi;

6. ES līdzfinanējuma atbalsts biznesa projektu īstenošanai.

 

Kamera pilda katru no augstākminētajiem funkcijām tās biedru interesēs.

Kāpēc mums izdodas labāk par citiem?

Jo mēs nestrādājam biedra naudas dēļ, bet gan dēļ biznesa Rīgā.

Pastāv vienreizēja iestāšanās maksa, kas atkarīga no uzņēmuma pērnā apgrozījuma. Regulāras biedra naudas šeit nav.

Pēc piebiedrošanās katrs finansiāli piedalās tieši ar tik, cik vajadzīgs, lai segtu viņa biznesa intereses caur Kameras platformu.