Lobijs

Rīgas Biznesa kameras īstenots lobijs ir likumdošanas ietvaros īstenota interešu aizstāvība ilgtermiņā un koordinēti, atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai, kuru veic, veidojot dialogu ar publisko lēmumu pieņēmējiem, izmantojot tiešu attiecību veidošanu.

Kamerā par lobiju rūpējas cilvēki, kuri ne tikai vislabāk pārzin likumdošanas nianses un lēmumu pieņemšanas procesu, bet kuriem ir arī plaši personīgie sakari atbilstošajās aprindās.

Lobijs, ko īsteno Rīgas Biznesa kameras biedri ir vērsts uz Ilgtspējīgu attīstību, kas nodrošina Biedru šodienas vajadzību apmierināšanu, neradot draudus nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanai, vai aktīvās tirgus konkurences klātesamībai.