Kontakti

Gatis Silakaktiņš

Rīgas Biznesa kameras

Valdes priekšsēdētājs

Biedrība “Rīgas Biznesa kamera”
Vienotais reģistrācijas nr.: 40008268592
Adrese: Dzirnavu iela 57A – 4, Rīgā, LV-1010
Banka: AS “SEB Banka”
Kods: UNLALV2X
Konts: LV67UNLA0055000347899

+371 26165783

info@rigabusiness.eu
gatis.silakaktins@rigabusiness.eu

Rīga
Dzirnavu iela 57A - 4
LV-1010