ES līdzfinansējums

Rīgas Biznesa kamera nodrošina saviem biedriem ES un citu fondu līdzfinansējumu un/vai grantus, kas paredzēti Latvijas tautsaimniecības veicināšanai.